Yritysesittely

Tarinamme

Vuonna 2007 perustettu Bark Oy sai alkunsa kahden miehen, Toni Parkkisen ja Petteri Rantalaisen, päätöksestä. Heille oli kertynyt jo vankka rakennusalan ammattitaito omilla tahoillansa, ja eräänä keväisenä kahvitaukona, Porvoon tien varressa, työasioiden tiimoilta kristalloitui ajatus tuottaa laadukkaita rakennuspalveluita itsenäisesti.

Tuona kahvihetkenä nämä jo aiemmin armeijan sekä Teknillisen korkeakoulun opinnot läpikäyneet kaverit päättivät yhdistää ammattitaitonsa, kokemuksensa sekä näkemyksensä. Ja niin syntyi Bark Oy.

Alkuaikoina Bark työllisti vain yhden miehen ja yritysjohtajat työskentelivät kentällä rakennustöissä. Sittemmin firma on kasvanut. Voisi sanoa jopa, ilmiömäisesti. Kiitos ammattitaitoisen henkilökunnan, luotettavien yhteistyötahojen ja yritysjohdon ahkeruuden myötä. Bark on vakiinnuttanut asemansa Etelä-Karjalan rakennuttajana ja laajentanut toimintaansa ympäri Suomen.

Mukana luomassa parempaa rakennusalaa

Toimintaamme ohjaavat eettiset arvot tukevat päivittäistä työtämme, johtamista sekä sidosryhmäyhteistyötä. Henkilöstö ja johto ovat sitoutuneet noudattamaan lakeja ja säädöksiä, kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristömääräyksiä, laatukäsikirjaamme sekä alla olevia eettisiä ohjeistuksia.

Yrityksellämme on tammikuussa 2021 valmistunut tilaajalähtöinen toimittaja-arviointi (HSEQ-arviointi) kokonaispistemäärällä 448 pistettä.

Luotettava

Barkissa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittaen. Huolehdimme työyhteisön hyvinvoinnista ja arvostamme henkilöstömme ammattitaitoa. Haluamme taata kaikille työntekijöillemme turvalliset, tasavertaiset ja terveelliset työolosuhteet.

Vastuullinen

Vastuullinen ja kestävä rakentaminen on taloudellisen menestymisen edellytys. Tämä vaatii ammattitaitoista suunnittelua sekä tiivistä vuoropuhelua eri ammattiosaajien kesken. Vahvuutemme on yli 20 vuoden kokemus erilaisista rakennushankkeista, sekä laaja asiantuntijaverkosto. Haluamme kantaa vastuumme rakennustyömaalla huomioimalla ympäristön lisäksi työyhteisön hyvinvoinnin. Jätteiden oikea käsittely sekä terveellinen ja turvallinen työmaa ovat osa vastuullista rakentamista.