Vastuumme

Bark Oy on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia, sekä alaan kohdistuvia määräyksiä ja yleisesti alaan kohdistuvia hyviä tapoja ja eettisiä periaatteita. Asiakaskunta koostuu pörssinoteeratuista yhtiöistä, metsä‐ ja teollisuusalan johtavista yrityksistä, energiayhtiöistä, sekä valtion ja kuntien rakennuttajatahoista. Jo nämä asiakkuudet asettavat Barkille suuret vastuullisuusstandardit, jotka ovatkin määrittäneet yrityksen toimintaa koko sen olemassaolon ajan. Vahvuutemme on laadukkaassa ja tuloksekkaassa rakentamisessa. Uskomme, että vain kannattava ja hyvinvoiva yhtiö voi investoida, kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja.

Ympäristö (E)

Vastuullinen rakentaminen on myös ympäristöstä huolehtimista. Toimialallamme merkittävää roolia näyttelee betonirakentaminen, jonka haitat ympäristölle (betonin valmistuksen ja kuljetuksenhiilidioksidipäästöt), verrattuna vaikkapa puurakentamiseen, tiedetään. Toisaalta tiedetään myös se, että vaativa teollisuusrakentaminen tarvitsee onnistuakseen betonia. Bark kantaa vastuunsa selvittämällä ja tarjoamalla asiakkailleen vaihtoehtona myös vihreää betonia. Samalla on hyvä ymmärtää, mitä betonista itse asiassa rakennetaan: kestävämpää Suomea. Teollisuuden konversiohankkeet 2020‐luvulla keskittyvät usein energiatehokkuuden lisäämiseen; tuulivoiman rakentamisessa betoniperustukset ovat olennainen osuus hankkeesta ja vuonna 2022 alkanut energiakriisi on kannustanut entistä useampia teollisuustoimijoita investoimaan mm. vetyhankkeisiin. Olemme olleet mukana toteuttamassa useita biohankkeita ja tarjoamme palveluitamme ensisijaisesti uusiutuvaan energiaan keskittyviin hankkeisiin, kuten tuulivoimaan. Vaikka betonin valmistus ja kuljetus aiheuttaa päästöjä, betonista valmistetaan Suomessa yhä kestävämpiä ja vihreää siirtymää edesauttavia ratkaisuja. Barkilla ei ole omia tuotantolaitoksia tai tehtaita, joten tuotannolliset päästömme ovat pieniä. Pyrimme huomioimaan toimintamme suunnittelussa töiden samanaikaisuuden. Tämä on paitsi energiatehokasta, myös kustannustehokasta.

Sosiaaliset suhteet (S)

Sitoudumme työntekijöihimme pitkällä aikajänteellä ja on mahtava nähdä, kun he työnsä ohessa suorittavat opintoja, tai etenevät meillä urapolkua eteenpäin! Suhtaudumme koulutuksiin kannustavasti. Rakennusalalla sertifikaateilla ja pätevyyksillä on suuri merkitys, siksi haluamme kannustaa työntekijöitämme kouluttautumaan ja kehittymään entisestään. Barkilla on verrattain vähän henkilöstöä, ja toimintamme perustuu luotettaviin alihankintaverkostoihin sekä kumppanuuksiin. Teollisuusrakentamisen hankkeet hajaantuvat laajasti ympäri Suomea ja käytämme mahdollisuuksien mukaan paikallisia yrittäjiä työsuorituksissa ja materiaalihankinnoissamme. Terveellinen ja turvallinen työmaa on keskeinen osa vastuullista rakentamista. Haluamme kantaa myös yhteiskunnallisen vastuumme ja olemme mukana sponsoroimassa valittuja nuoria urheilijoita ja urheiluseuroja.

Hallinto (G)

Vastuullinen ja kestävä rakentaminen on taloudellisen menestymisen edellytys. Tämä vaatii ammattitaitoista suunnittelua, sekä tiivistä vuoropuhelua eri ammattiosaajien kesken. Vahvuutemme on yli 20 vuoden kokemus erilaisista rakennushankkeista, sekä laaja asiantuntijaverkosto. Haluamme kantaa vastuumme rakennustyömailla huomioimalla ympäristön lisäksi työyhteisön hyvinvoinnin. Haluamme toimia vastuullisesti myös kumppaniemme valinnassa. Kun valitsemme itsellemme kumppania, noudatamme tilaajavastuulain vaatimuksia ja tarkennuksia. Käytämme kumppaniemme monitorointiin Vastuu Groupin järjestelmää. Haluamme näin edesauttaa harmaan talouden kitkemistä Suomessa. Kaikki keskeiset palvelukumppanimme ja tavarantoimittajamme ovat Suomessa toimivia laillisia tahoja, joilta edellytämme sitä samaa korkeiden eettisten periaatteiden mukaan toimimista, johon itse kaikessa tekemisessämme pyrimme. Hallitustyöskentelyssä ja johtoryhmätoiminnassa olemme sitoutuneet korkeisiin eettisiin periaatteisiin. Kaiken toimintamme keskiössä on vastuullisuus ja luotettavuus. Se on olemassaolomme ehto. Sen ansaitsevat asiakkaamme ja henkilöstömme.